SEEDBANK

W ramach kontynuacji tematyki związanej z historią roślin i nasion marihuany, rozpoczynamy od wydarzeń mających miejsce w XIX wieku, a mianowicie w roku 1839, wtedy to W. B. O’Shaughnessy jako pierwszy lekarz w Europie rekomendował rośliny/nasiona marihuany do stosowania w celu uśmierzenia bóli reumatycznych, przy kolce jelitowej u dzieci, jak również podczas bóli tężcowych. Z kolei rok później francuski psychiatra zaczął wykorzystywać kwiaty i nasiona konopi w leczeniu chorób nasiona konopi psychicznych. Na terenach północno-wschodniej Afryki zakazano uprawy nasion marihuany, jak również użytkowania samych roślin. W końcowych latach XIX wieku ówczesny lekarz królowej Wiktorii w swoich dziełach nakłania do stosowania roślin/nasion marihuany w celach medycznych, szczególnie w walce z bólem menstruacyjnym. Zaniepokojony ogromnym popytem na nasiona marihuany parlament Anglii zleca przeprowadzenie badań sprawdzających szkodliwość marihuany. Niezwykle obszerny raport udowodnił brak negatywnych reakcji oraz objawów, ponadto informuje o wielu pozytywnych cechach konopi, które w sposób pozytywny wpływają zarówno na ciało jak i umysł człowieka. Rok 1910 tereny obecnej Republiki Południowej Afryki, biali mieszkańcy mający decyzyjność na tych terenach zakazują zażywania kwiatów/nasion marihuany ma nasiona marihuany to na celu wyplewienie odprawiania przez rdzennych mieszkańców pogańskich rytuałów. Wreszcie rok 1920 i Ameryka Północna, rząd USA zabronił spożywania alkoholu przez co nastąpił znaczny wzrost sprzedaży marihuany. Wielu ludzi zaczęło przez to uprawiać nasiona konopi w celach zarobkowych. Przez to wraz z początkiem 30-tych lat XIX wieku na terenie USA rozpowszechniła się propaganda dotycząca roślin i nasion marihuany. W jej wyniku w roku 1937 w 46 stanach zdelegalizowano marihuanę. Informacje dotyczące okresu po II Wojnie Światowej przedstawione zostaną w kolejnym artykule.